På avdelningarna

På avdelningarna Karusellen och Trollskogen arbetar vi efter mottot "trygghet, glädje och att vara en bra kompis". Vi tycker det är viktigt att du och ditt barn känner er välkomna, trygga och omtyckta hos oss. Varje dag är ett lustfyllt lärande. Vi har alltid tid för skratt och bus.

Våra lokaler är ljusa och ändamålsenliga med plats för barnens olika aktiviteter. Vi arbetar i åldersanpassade grupper under större delen av dagen. Våra grupper har hemrum som är utformade för att stimulera och utveckla barnen på deras nivå. Vi pedagoger lyssnar på barnens åsikter och finns till hands för att lösa och förebygga konflikter.

Vi är ute mycket

Att vara ute mycket är en viktig del av vår verksamhet. Antingen är vi på vår fina gård eller så tar vi en promenad i närområdet. Ofta är vi ute på gården redan på morgonen. Utelek är ett härligt sätt att börja dagen och vi får färre avbrott. Detta ger oss en större möjlighet att lyssna in barnens behov och önskningar.

Lust att leka – lust att lära

Allt som vi gör och lär oss ska vara fyllt av lust. Har man lust att leka så har man lust att lära. Vi sätter leken i centrum eftersom det är i leken barnen tränar samspel, språk, fantasi med mera. De löser konflikter och hanterar känslor. I leken får barnen uppfattning om vilka de är och de får tillfälle att bearbeta sina nya kunskaper och erfarenheter.