Husensjö förskola i Helsingborg

På Husensjö förskola lägger vi stor vikt vid hälsa, kost, rörelse och utevistelse. Vår stora trädgård är ett tidigare koloniområde, som inbjuder till både rörelse- och fantasilek bland fruktträd och bärbuskar. Vår förskola ligger i ett lugnt område i stadsdelarna Husensjö och Rosengården.